728 x 90
728 x 90

سقف های مسحور کننده در معماری اسلامی

سقف های مسحور کننده در معماری اسلامی

مساجد در سراسر جهان اسلام از پیچیده ترین و نفیس ترین معماری هایی است که بشر خلق کرده است. بیش از حد معماری شگفت انگیز در آنها وجود دارد که فقط در یک پست نمی توان آنها را پوشش داد ، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که به سادگی بر سقف های مسجد تمرکز کنیم – چیزی که افراد مومن هنگام نگاه به آسمان ممکن است ببینند.

این تصاویر نشان می دهد که ریاضیات و هندسه چقدر در معماری اسلامی در جهان عرب و جاهای دیگر برجسته است. مارپیچ های کامل و فرم های هندسی تکراری یادآور ماندالاهای پیچیده ای است که در هنر بودایی نیز یافت می شود.

ایران به خاطر مجموعه فوق العاده ای از مساجد خیره کننده معروف است که ما در اینجا درباره آن نوشتیم ، اما در جاهای دیگر نیز مساجد زیبایی وجود دارد.

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-1
حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) – ، قم ، ایران

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-3
مسجئ نصیرالملک ، شیراز ، ایران
AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-4
مسجئ نصیرالملک ، شیراز ، ایران
AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-5
مسجد شیخ لطف الله – اصفهان ، ایران
AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-6
مسجد وکیل ، شیراز ، ایران
AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-7
مسجد شاه ، اصفهان ، ایران

source

8. Jalil Khayat Mosque, Arbil, Iraq

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-8

source

9. Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi, United Arab Emirates

SONY DSC

source

10. Taj Mahal Mosque Ceiling

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-10

source

11. Grand Mosque of Isfahan, Isfahan, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-11

source

12. Wazir Khan Mosque, Lahore, Pakistan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-12

source

13. Fatima Masumeh Shrine, Qom, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-13

source

14. Al Soltan Qalawoon Mosque, Cairo, Egypt

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-14

source

15. Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-15

source

16. Nasir Al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-16

source

17. Nasir Al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-17

source

18. Sheikh Lutf Allah Mosque,Isfahan, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-18

source

19. Bahaud-Din Naqshband Mausoleum, Bukhara, Uzbekistan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-19

source

20. Nasir Al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-20

source

21. Nasir Al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-21

source

22. Nasir Al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-22

source

23. Nasir Al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-23

source

24. Selimiye, Edirne- Turkey

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-24

25. Sheikh Lutf Allah Mosque, Isfahan, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-25

source

26. Ali Ibn (ebne) Hazem Holly Shrine. Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-26

27. Jame Mosque of Yazd, Yazd, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-27

source

28. Mihrab Dome, Mezquita, Cordoba, Spain

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-28

source

29. Dom Of The Rock Mosque, Jerusalem, Palestine

Dome of the Rock detail of ceremic tile designs, Old Jerusalem

source

30. Alahambra, Granada, Spain – Liba Ws

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-30

31. Registan, Uzbekistan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-31

source

32. Imam Khomeini Mosque, Isfahan, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-32

source

33. Iranian Mosque

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-33

source

34. Blue Mosque, Turkey

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-34

35. Magic Mihrab

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-35

source

36. Land Of Colours ( The Nasir Al-mulk Mosque Or Pink Mosque )

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-36

source

37. Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-37

source

38. Mosque In Morocco

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-38

source

39. Tori Kori Madrasah, Samarkand

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-39

40. The Arch At The Entrance Of Temur’s Mausoleum In Samarkand, Uzbekistan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-40

41. Bahrain Mosque

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-41

source

42. Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi, Uae

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-42

43. Iran Yazd Jama Mosque

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-43

44. Iran Isfahan Shikh Lotfollah Mosque

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-44

45. Ruhobod Mosque, Samarkand

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-45

source

46. Amman, Jordan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-46

source

47. Cairo, Egypt

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-47

source

48. Keyseri Mosque, Gorazde – Bosnia And Herzegovina

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-48

49. The Ceiling Inside The Mausoleum Of Amir Taimur, Samarkand, Uzbekistan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-49

50. Shah Jahan Mosque, Thatha, Pakistan.

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-50

source

51. Sultan Ahmet Camii (blue Mosque) Istanbul

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-51

52. Ayah Sophia, Istanbul

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-52

53. Selimiye Mosque, Edirne , Turkey

???????????????????????????????????????

source

54. Suleymaniye, Istanbul, Turkey

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-54

55. Mosque, Tehran, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-55

56. Blue Mosque, Istanbul, Turkey

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-56

57. Selimiye Mosque, Edirne, Turkey

Selimiye Mosque

58. Al Saleh Mosque – Sana’a – Yemen

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-58

59. Royal Graves At Cairo , Egypt

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-59

60. Bajram Pasha Isa Beg Mosque, Mitrovice, Kosove

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-60

61. Al Saleh Mosque – Sana’a – Yemen

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-61

62. Vakil Mosque Entrance, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-62

63. Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, Uae

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-63

64. Sheikh Zayed Frand Mosque, Abu Dhabi, UAE

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-64

65. Grand Mosque, Cordoba, Spain

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-65

66. Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi, UAE

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-66

67. Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, United Arab Emirates

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-67

68. Al Fateh Mosque, Bahrain

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-68

69. Shaikh Zayed Mosque, Abu Dhabi

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-69

70. Real Alcázar, Sevilla, Spain

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-70

71. Badshahi Mosque, Lahore, Pakistan

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-71

source

72. Vakil Mosque, Shiraz, Iran

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-72

73. Kul Sharif Mosque, Kazan, Tatarstan, Russia

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-73

source

74. Al Fateh Mosque, Bahrain

AD-Beautiful-Masjid-Mosque-Ceiling-74
admin
ADMINISTRATOR
PROFILE